ardıcıl

ardıcıl
1. sif. Müəyyən bir fikri, məsləki təqib edərək, dönmədən onun ardınca gedən. Ardıcıl inqilabçılar. Ardıcıl materialistlər. Ardıcıl inqilabi xətt yeritmək. // İs. mənasında. Nəiminin ardıcılları.
2. zərf Arası kəsilmədən, bir-birinin ardınca, müntəzəm surətdə. . . Oğlu Tapdığın həyatı ardıcıl surətdə gəlib onun <Ağcanın> gözü qabağından keçirdi. Ə. Ə.. Beləliklə, musiqi əsərlərindəki ağır və yüngül səslərin ardıcıl və müntəzəm surətdə təkrar edilməsi musiqinin bərabər ölçülü ayrı-ayrı taktlara (xanələrə) bölünməsini əmələ gətirir. Ə. Bədəlbəyli.
3. sif. Məntiqli, məntiqə əsaslanan, qanunauyğun. Ardıcıl mühakimə. Ardıcıl nəticələr çıxarmaq. Ardıcıl materializm nəzəriyyəsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qamma — <yunan əlifbasının 3 cü hərfinin adı> 1. mus. Bir yaxud bir neçə oktava daxilində qalxan, yaxud enən səslərin ardıcıl sırası. Avropa musiqisində 24 qamma vardır, bunun əvəzində bizdə 120 qamma vardır. Ü. H.. 2. məc. Hər hansı bir yekcins,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diatonik — sif. <yun.> mus. Ardıcıl surətdə ladın bir pərdəsindən digərinə keçən, yaxud yerləşən. Diatonik qamma (bütöv və yarımtonlardan ibarət səslərin ardıcıl sırası). – Avropa musiqisində olduğu kimi, Azərbaycan musiqisində də oktava 7 diatonik və …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müntəzəm — <ər.> 1. sif. Düzgün və ardıcıl, sistematik, sistemli, daimi. Müntəzəm yazışma. – . . Müntəzəm qulluq Tapdığı . . ayağa qaldırdı. Ə. Ə.. Bu sakitlik içində dənizin dalğaları müntəzəm fasilələrlə . . qəribə səslə xarıldayırdı. M. Rz.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nizami — sif. <ər.> 1. Düzgün, tərtibli, mütəşəkkil, müntəzəm. 2. Ardıcıl hərbi hazırlıq keçmiş. Bir dəfə bizə əmr etdilər ki, orduda aşpaz olanlar bir tərəfə, nizami soldatlar isə başqa tərəfə keçsin. S. Vəliyev. Nizami qoşun – ardıcıl hərbi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ortodoksal — <yun.> kit. Hər hansı bir əqidəyə, məsləkə, nəzəriyyəyə münasibətində sabit və ardıcıl olan; ardıcıl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tarix — is. <ər.> 1. Bir hadisənin baş verdiyi, cərəyan etdiyi vaxt; keçmiş həyata aid olub adamların hafizəsində qalmış fakt və hadisələrin məcmusu. Tarixin təcrübəsi göstərir ki. . . Məsələnin tarixi. – <Nüşabə:> Şanlı tariximiz görməmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Исмайлов, Бехнам Айдын оглы — Бехнам Исмайлов …   Википедия

  • Рахманов, Рави Ильгар оглы — Рави Рахманов Общая информация …   Википедия

  • biaram — f. 1) aramsız, fasiləsiz; 2) ardıcıl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqəllid — ə. 1) təqlid edən, təqlidçi yamsılayan; 2) artist komediya artisti; 3) ardıcıl, müqabil; 4) qəlp şey qayıran, saxtakar; 5) oxşadan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”